Direktur
Eliana, SKM., M.PH (DIREKTUR)
Wakil Direktur I
Ns. Agung Riyadi, S.Kep.,M.Kes (WADIR 1)
Wakil Direktur II
Dahrizal, S,Kp., M.PH (WADIR 2)
Wakil Direktur III
Linda, SST., M.Kes (WADIR 3)
Kasubbag ADAK & Kemahasiswaan
Pirdaus, SKM., M.Si (Kasubag ADAK)
Kasubbag ADUM
Yayuk Nursuswatun, S.Sos., M.Si (Kasubag Adum)